Tam Quốc: Trong lòng Tào Tháo chỉ 3 vị tướng có thể sánh với Quan Vũ

Hoa Vũ  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2020 06:59 PM

Mặc dù trong doanh trại quân Tào nhân tài vô số, nhưng trong lòng Tào Tháo chỉ có 3 người là có thể sánh với Quan Vũ.

Tam Quốc: Trong lòng Tào Tháo chỉ 3 vị tướng có thể sánh với Quan Vũ - Ảnh 1.

Quan Vũ

Quan Vũ là một vị võ tướng nổi tiếng bậc nhất thời Tam Quốc. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông cùng Lưu Bị và Trường Phi tại đào viên kết bái huynh đệ, tham gia dẹp loạn Khăn Vàng, từng tại Hổ Lao Quan "Ôn tửu trảm Hoa Hùng", tại trận chiến ở Hà Bắc trong chớp mắt chém 2 thượng tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương và Văn Xú.

Lúc này Tào Tháo vô cùng mến mộ Quan Vũ nên dùng đủ kim lụa mỹ nữ hay phong tước ban hầu để chiêu mộ ông, mặc dù Tào Tháo từng đánh giá rằng trong Tào doanh "chỉ 3 người có thể sánh với Quan Vũ", đó là nhưng ai?

Tào Nhân

Tam Quốc: Trong lòng Tào Tháo chỉ 3 vị tướng có thể sánh với Quan Vũ - Ảnh 2.

Tào Nhân

Là một tướng quân thuộc tông thất, nhưng Tào Nhân không vì mối quan hệ với Tào Tháo mà tỏ ra kênh kiệu, ngược lại ông luôn hành sự cẩn thận, làm đâu chắc đấy, được Tào Tháo vô cùng tín nhiệm.

Ngay từ nhỏ đã thông thạo binh pháp, ngay trong lần đầu tiên đánh Hổ Lao Quan, Tào Nhân đã trở thành phó tướng của Tào Tháo.

Sau khi thiên hạ đại loạn, Tào Tháo dẫn binh chinh phạt khắp nơi, Tào Nhân là chỗ dựa vững chắc giúp Tào Tháo trấn thủ thành trì hậu phương.

Bất luận là Lữ Bố, Trương Tú, Viên Thuật hay Viên Thiệu dẫn binh tập kích cũng đều phải lui binh bỏ cuộc. Vì vậy mà Tào Nhân còn được gọi là "Vua phòng thủ".

Từ Hoảng

Tam Quốc: Trong lòng Tào Tháo chỉ 3 vị tướng có thể sánh với Quan Vũ - Ảnh 3.

Từ Hoảng

Trong suốt sự nghiệp binh gia, Từ Hoảng luôn thế hiện được tài năng quân sự xuất sắc, lập được vô số chiến công cho Tào Tháo mà điển hình là đánh bại Quan Vũ trong trận chiến Phàn Thành, thời điểm mà Quan Vũ đang đứng trên đỉnh cao, uy trấn Hoa Hạ, khiến Tào Tháo khiếp sợ và định dời đô lánh nạn.

Từ Hoảng trong Tam Quốc Chí được sử gia Trần Thọ xếp vào hàng Ngũ hổ lương tướng nhà Ngụy, cùng với Nhạc Tiến, Trương Cáp, Trương Liêu và Vu Cấm,và được người đời sau đánh giá là võ tướng giỏi nhất của Tào Tháo.

Trương Liêu

Tam Quốc: Trong lòng Tào Tháo chỉ 3 vị tướng có thể sánh với Quan Vũ - Ảnh 4.

Trương Liêu

Trương Liêu ban đầu là một tướng lĩnh dưới trướng Lữ Bố. Sau khi Lữ Bộ bị Tào Tháo đánh bại và giết chết tại Hạ Bì, Trương Liêu đã mang quân đến hàng và được Tào Tháo hết sức coi trọng.

Sau đó ông tham gia vào nhiều trận đánh lớn và lập được vô số chiến công lẫy lừng.

Nổi tiếng nhất chính là trận chiến Hợp Phì, Trương Liêu chỉ với 7.000 quân trấn thành đã phá tan vòng vây của 10 vạn quân Ngô do Tôn Quyền thống lĩnh, Tôn Quyền thậm chí còn suýt bỏ mạng.

Trận đánh khiến cả nước Ngô kinh động, thậm chí ở Giang Nam hễ nghe thấy tên Trương Liêu là trẻ con không dám khóc.

Trương Liêu và Quan Vũ cũng có một mối giao tình khá tốt, cùng có tính cách hào sảng, dũng mãnh và đều có những điểm chưa hoàn mỹ đó là sự kiêu ngạo.

Nếu như Quan Vũ coi thường Sĩ đại phu thì Trương Liêu lại bất hòa với Lý Điển. Mặc dù không phải là "vạn nhân địch" như Quan Vũ, nhưng Trương Liêu từng dụ hàng Xương Hi, phạt Trần Lan, dẹp họ Viên, uy hiếp Tiêu Diêu Tân... toàn là những chiến tích mà người bình thường khó có thể làm.